Burkina Faso

burkina hp

Burkina Faso är en stat i västra Afrika, gränsande till Benin, Togo, Elfenbenskusten, Ghana, Mali och Niger. Landet består mest av savann och genom landet flyter tre stora floder varav en flyter fram året runt. Ökenutbredning och torka är ett faktum. Nationsnamnet, som antogs långt efter självständigheten på initiativ av president Thomas Sankara, är sammansatt av ett mòoré- och ett dioulaord och betyder « De Hedervärda Männens Land ».

Burkina Faso är en republik med flerpartisystem och beskrivs som en sekulär stat där religionsfrihet respekteras.

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder, med hänvisning till både BNP per invånare och FN:s Human Development index. Detta beror på en hög befolkningstäthet, begränsade naturtillgångar, känslig odlingsjord och en mycket ojämn fördelning av inkomsterna.

Burkina Fasos befolkning består av en stor mängd etniska grupper. Det dominerande folket (knappt hälften av invånarna) är mossi, som bevarat gamla traditioner och riter. De lever av hackjordbruk i landets mellersta och norra delar. Fulani är boskapsskötare (delvis nomadiserande) i norr.

90% av arbetskraften sysselsätts av jordbruket. Hundratusentals lantarbetare från Burkina Faso söker varje år säsongsarbete i Elfenbenskusten och Ghana.

Skolväsendet var länge eftersatt och analfabetismen är hög. Landets regering arbetar aktivt med att förbättra grundskoleutbildningen och fokuserar på bättre villkor för infrastruktur- och jordbrukssektorn samt landreformer. De flesta barn går idag i skolan (i alla fall på pappret) men kvalitén på undervisningen är låg.

Med franskt stöd har det fattiga Burkina Faso blivit ett centrum för Afrikas filmproduktion och i huvudstaden hålls vartannat år Afrikas största filmfestival FESPACO.

Grön tillväxt är framtidens melodi för detta fattiga jordbruksland och Burkina Fasos unga måste få chansen att gå i skolan och bidra till en ljusare framtid!


 

 

 

Laisser un commentaire